JD Prescott for
State Representative

JD Prescott Family

Pro-Life • Pro-2nd Amendment • Stopping Government Overreach